Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 26 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2019 (CXXXI)

- E190002 - Commissiemededeling inzake een investeringsplan voor Europa

Verslag schriftelijk overleg (35149, A)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 22 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer