Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 april 2019
1. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 maart 2019 inzake Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt voor nog deze zittingsperiode een korte derde termijn over het wetsvoorstel te houden. De staf gaat na wat een geschikte datum is.

2. Toezeggingen T02624 en T02625

Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2019 inzake aanbieding van het herziene Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, F) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02624 en T02625 als voldaan.

3. 32847

Integrale visie op de woningmarkt

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 maart 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, P) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen en informatie

De commissie memoreert dat het voortgangsgesprek met de WRR op 23 april 2019 van 15.00-16.00 uur plaatsvindt en dat de commissies FIN en SZW hier ook aan deelnemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman