Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 april 2019
1.
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie besluit, wegens afwezigheid van de minister van EZK op 14 mei 2019, het plenaire debat inzake dit wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen - te verplaatsen. De voorkeur van de commissie gaat uit naar dinsdag 21 mei 2019.

Zij verzoekt dit voorstel mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.

2.
Invest-NL

Verslag schriftelijk overleg (28165, R)

De commissie besluit de brief van de minister van 26 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK van 14 maart 2019 in reactie op brief van 8 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 32637, J)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Overbeek) en Partij voor de Dieren (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Reuten (SP) besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar de staatssecretaris van EZK en een afschrift hiervan naar de minister van J&V over de beantwoording van de brief van de commissie van 1 februari 2019 inzake de cijfers geldende (EU) wet- en regelgeving (29515), waarvan de reactietermijn reeds een maand is verstreken.

5.
Rondvraag

Op verzoek van het lid Van Zandbrink (PvdA) besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar de minister van LNV aangaande de beantwoording van de brief van 13 december 2018 inzake aanpak mestfraude, waarin wordt gevraagd naar het CDM-rapport en de kabinetsappreciatie hiervan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer