Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

-
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie besluit, wegens afwezigheid van de minister van EZK op 14 mei 2019, het plenaire debat inzake dit wetsvoorstel - onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen - te verplaatsen. De voorkeur van de commissie gaat uit naar dinsdag 21 mei 2019.

Zij verzoekt dit voorstel mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer