Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Invest-NL

Verslag schriftelijk overleg (28165, R)

De commissie besluit de brief van de minister van 26 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer