Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Conceptbrief over definities van vermogen

te adresseren aan de minister en staatssecretaris van Financiën, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het SCP en het CPB

De commissies besluiten tot vaststelling van de commissiebrief met het verzoek - ten behoeve van de voeding en onderbouwing van het parlementaire debat - om bij toekomstige jaarlijkse en periodieke berekeningen en rapporten en trendrapportages gebruik te maken van twee vermogensdefinities; het "vermogen zonder pensioen" zoals veelal in internationale vergelijkingen (bijv OECD) gehanteerd en het "vermogen met pensioen".


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren