Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

- 33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief van de minister van VWS van 28 maart 2019 (33168, N)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.
De voortgang van de diverse dossiers kan de commissie in nieuwe samenstelling desgewenst tijdens het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van VWS ter sprake brengen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer