Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Toezeggingen T02614, T02615, T02616 en T02617

Toezegging Reikwijdte wet (34.349); Toezegging Effecten van de wet (34.349); Toezegging Inwerkingtreding wet (34.349); Toezegging Handhaving wet (34.349)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 april 2019 inzake stand van zaken implementatie Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02614 en T02616 als voldaan. De toezeggingen T02615 en T02617 staan nog open (laatstgenoemde toezegging is legisprudentie en moet doorlopend worden nagekomen).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman