Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Halfjaarlijks toezeggingenrappel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (35000 VII / 35000 IV, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel

T01804: de toezegging staat nog open.
T02074: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02238: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02265: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02275: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02276: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02425: het verzoek om verplaatsing van de einddatum is niet gemotiveerd en de einddatum was al eens verplaatst. De commissie besluit de einddatum te handhaven op 1 januari 2019 en de volgende keer weer te rappelleren.
T02463: de commissie verplaatst de einddatum naar 31 december 2019.
T02466: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02467: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02473: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02579: in het rappel wordt bij dit nummer de verkeerde toezegging genoemd; de correcte toezegging staat nog open.
T02614: de toezegging is voldaan.
T02624: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
T02625: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

Vooruitblik

T02465: de commissie verplaatst de einddatum naar 1 mei 2020.
T02468: de commissie verplaatst de einddatum naar 1 mei 2020.
T02470: de toezegging is voldaan.
T02575: de toezegging staat nog open.
T02576: de toezegging staat nog open.
T02577: de minister verwijst alleen naar brieven aan de Tweede Kamer; de toezegging staat daarom nog open.
T02578: de toezegging staat nog open.
T02616: de toezegging is voldaan.
T02626: de toezegging staat nog open.
T02627: de toezegging staat nog open.
T02652: de toezegging staat nog open.
T02657: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman