Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatregelen middenhuur (35.036)

-
35036

Wet maatregelen middenhuur

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 16 april 2019 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman