Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

-
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten) en 50PLUS (Nagel). De commissie verzoekt de nota naar aanleiding van het verslag alsmede de schriftelijke reactie van de regering uiterlijk vrijdag 19 april 2019 aan de Kamer te doen toekomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer