Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35.000 XIV)

-
Rondvraag

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan dat de minister van LNV tijdens het mondeling overleg op 4 december 2018 (35000 XIV, E) heeft toegezegd te kijken of er elementen van het Ierse model van een breed opgezette Voedselraad ook in Nederland toepasbaar zou zijn en om een brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 12 oktober 2018 inzake het Rijksvastgoedbeleid (24490/31490, 25) door te sturen. Hij wenst nog vragen te stellen over deze brief en een rappel te sturen over het uit te voeren onderzoek inzake de toepasbaarheid van het Ierse model.
De commissie besluit op 16 april 2019 hiervoor inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer