Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Key Performance Indicators (KPI's) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking (34.785) (T02587)

- T02587

Toezegging Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Key Performance Indicators (KPI's) voor de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking (34.785)

De commissie besluit toezegging T02587 als voldaan aan te merken. De brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 november 2018 over onderzoek op welke manier de staatssecretaris de aanpak
van belastingontwijking en belastingontduiking kan monitoren wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren