Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 april 2019
1.
E130041

Brief inzake Tweede voortgangsrapportage EOM; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op 16 april 2019 door de leden van de fracties van D66 (Andriessen) en de PVV (Van Hattem).

2.
Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) deelt mee inbreng te zullen leveren naar aanleiding van de brief inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart (EK 32.317, JW). De conceptbrieven zullen ter vaststelling worden geagendeerd in de vergadering van de commissie voor I&A/JBZ-Raad d.d. 16 april 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren