Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 9 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
35.000 VII / 35.000 IV, C

Reactie toezeggingenrappel

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 VII / 35.000 IV, C) ten aanzien van toezegging T02533. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd.

De commissie oordeelt voorts als volgt over de status van de volgende toezeggingen:
- T02324: reeds als voldaan aangemerkt op 2 april 2019;
- T02536: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 januari 2020;
- T01220: als openstaand blijven beschouwen en de deadline ongewijzigd laten (1 juli 2019);
- T02532: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 juli 2019;
- T02533: als openstaand blijven beschouwen en in schriftelijk overleg treden over de deadline;
- T02534: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 maart 2020; en,
- T02660: als openstaand blijven beschouwen en de deadline verschuiven naar 1 juli 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman