Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 april 2019
1. 35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Schnabel, uiterlijk 12 april), SP (Don), PvdA (Sent) en ChristenUnie (Ester).

2. 35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie besluit op 23 april 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag (met coulance tot 26 april 2019). De minister zal verzocht worden uiterlijk 10 mei 2019 te antwoorden, zodat de commissie op 14 mei 2019 mogelijk nog een plenaire behandeling voor de Kamerwisseling kan voorstellen.

3. T02581

Toezegging Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede (34.775); Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

De commissie besluit op 23 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Toezegging T02581 wordt met de brief van 1 april 2019 (35000 XV / 35000 IV, D) aangemerkt als voldaan.

4. 35000 XV, E

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de brief van 2 april 2019 in reactie op het rappel toezeggingen (35000 XV, E). T02341 wordt afgevoerd; T02148 en T02574 blijven openstaand, met als deadline respectievelijk 1 januari 2020 en 1 juli 2019; T02172 en T02343 blijven openstaand, met als deadline 1 oktober 2019; T02240 blijft, in afwachting van de plannen voor de herziening van het pensioenstelsel, deels voldaan.

5. 34.655, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 16 april 2019.

6. 21.501-31, J

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Raad WSBVC van 15 maart 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

7. 21.501-31, K

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC van 10 en 11 april 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren