Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 april 2019
1.
31.985, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake vragen over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP.

2.
34506, Q

Brief van het Tweede Kamerlid Kuiken inzake de behandeling in tweede termijn van het Initiatiefvoorstel Wet Zorgplicht Kinderarbeid; Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit om de brief van de initiatiefneemster te betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel op 23 april as.

De commissie besluit om de oorspronkelijke sprekersvolgorde uit de eerste termijn te hanteren bij de tweede termijn van de plenaire behandeling op 23 april as.

3.
Financiƫn NAVO

De commissie besluit om de toegezegde brief van de minister af te wachten en het agendapunt daarna opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk