Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
34506, Q

Brief van het Tweede Kamerlid Kuiken inzake de behandeling in tweede termijn van het Initiatiefvoorstel Wet Zorgplicht Kinderarbeid; Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

De commissie besluit om de brief van de initiatiefneemster te betrekken bij de voortzetting van de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel op 23 april as.

De commissie besluit om de oorspronkelijke sprekersvolgorde uit de eerste termijn te hanteren bij de tweede termijn van de plenaire behandeling op 23 april as.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk