Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34.902)

-
34902, G

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en PvdA (Fiers).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman