Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.) (T02625)

- Toezeggingen T02624 en T02625

Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

De commissie besluit op 14 mei 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2019 inzake aanbieding van het herziene Beleidskader gemeentelijke herindeling (28750, F). De status van de toezeggingen T02624 en T02625 wordt gewijzigd in 'deels voldaan'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman