Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.000 XIII)

- Toezegging T02126

Toezegging Ondergraving publieke netten door opheffen brievenbussen (34.024)

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan (nog) niet in schriftelijk overleg te willen treden, maar de toezegging T02126 als openstaand te beschouwen en te zijner tijd te betrekken bij het aangekondigde wetsvoortel tot wijziging van de Postwet 2009 (o.a. TK 29502, nr. 158), waarvoor thans de internetconsultatie loopt.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer