Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)

- 34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Ruers), PvdA (Fiers), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Kuiper), SGP (Van Dijk) en 50PLUS (Baay-Timmerman).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer