Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het informeren van de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de afspraken van de interbestuurlijke partners inzake de informatiehuizen (33.118) (T02437)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, C)

De commissie besluit:
- Toezegging T02437 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02248 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02251 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de minister van BZK een brief te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer