Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen (BZK)

Verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, C)

De commissie besluit:
- Toezegging T02437 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019;
- Toezegging T02248 als deels openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020;
- Toezegging T02251 als voldaan te beschouwen;
- Toezegging T02253 als openstaand te beschouwen en de minister van BZK een brief te sturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer