Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Rechtsstaat en Rechtsorde (29.279)

- 35000 VI / 29279, P

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming met de stand van zaken van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering

De commissie besluit de brief van 9 april 2019 van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren