Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Politiewet 2012 (30.880)

-
Nabespreking mondeling overleg met de minister van J&V over de Evaluatie Politiewet 2012

De commissie bespreekt het mondeling overleg over de evaluatie van de Politiewet 2012, d.d. 2 april 2019, na. Zij geeft aan de door de minister van Justitie en Veiligheid toegezegde brief over boa's af te wachten om daarover eventueel in schriftelijk overleg te treden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren