Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
T01914 - Transgenderwet

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

De commissie besluit op 14 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren