Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33.980)

-
Rondvraag

Het door de minister voor Medische Zorg en Sport toegezegde standpunt over het wetsvoorstel Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) wordt uiterlijk 19 april 2019 verwacht. De commissie besluit het vervolg van de behandeling van het wetsvoorstel in elk geval op 23 april 2019 ter bespreking te agenderen. De voortzetting van de plenaire behandeling is voorzien voor 14 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer