Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 april 2019
1. 35093

Wet abonnementstarief WMO

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat voor elektronische patiƫntendossiers (2019/243)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Vink), PVV (Van Kesteren) en GroenLinks (Ganzevoort).

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, F)

De commissie neemt kennis van de brief van de bewindspersonen van VWS van 8 april 2019 in reactie op het rappel toezeggingen (35000 XVI, F). Toezeggingen T02496, T02546, T02548, T02090, T02554, T02555, T02557 en T02563 blijven aangemerkt als openstaand, met als deadline 1 januari 2020; T02596 krijgt als deadline 1 juli 2019. T02567 en T02374 worden aangemerkt als voldaan.

4. Rondvraag

Het door de minister voor Medische Zorg en Sport toegezegde standpunt over het wetsvoorstel Wijziging van de Wmg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) wordt uiterlijk 19 april 2019 verwacht. De commissie besluit het vervolg van de behandeling van het wetsvoorstel in elk geval op 23 april 2019 ter bespreking te agenderen. De voortzetting van de plenaire behandeling is voorzien voor 14 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer