Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 16 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet abonnementstarief WMO (35.093)

-
35093

Wet abonnementstarief WMO

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer