Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 april 2019
1.
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers (34534, F) en de brief van de regering (34534, G). De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. Het plenaire debat zal naar verwachting plaatsvinden op 21 mei 2019. De commissie besprak ook de mogelijkheid om, mocht het nodig zijn, het debat te laten aanvangen op 20 mei 2019.

2.
E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

Verslag schriftelijk overleg (35.150, B)

De commissie neemt de brief van de minister voor BHO en de minister van EZK van 17 april 2019 voor kennisgeving aan.

3.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met “Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit” en deze onder de aandacht te brengen van de nieuwe Kamer. Tevens oordeelt zij positief over de gedachte de lijst over bijvoorbeeld een jaar nogmaals te evalueren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer