Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)

-
34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers (34534, F) en de brief van de regering (34534, G). De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. Het plenaire debat zal naar verwachting plaatsvinden op 21 mei 2019. De commissie besprak ook de mogelijkheid om, mocht het nodig zijn, het debat te laten aanvangen op 20 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer