Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 april 2019
1.
35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Zij verzoekt de commissievoorzitter bij de Kamervoorzitter en de minister van BZK te sonderen of het plenaire debat over het wetsvoorstel, dat thans geagendeerd staat voor 21 mei 2019, kan worden verplaatst naar 14 mei 2019. Dit in verband met het plenair afronden van de behandeling van een groot aantal wetsvoorstellen eind mei.

2.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie evalueert het gebruik van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ten aanzien van uitvoerbaarheid. De ervaringen worden teruggekoppeld aan het College van Senioren.

3.
Rondvraag

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan op 14 mei 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 18 april 2019, over de tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium (30862, O).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer