Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (30.862)

-
Rondvraag

Het lid Van Zandbrink (PvdA) geeft aan op 14 mei 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren inzake de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 18 april 2019, over de tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium (30862, O).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer