Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 april 2019
1.
35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2019.

2.
33980 - Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 19 april 2019 (33980, J)

De commissie neemt kennis van de brief van 19 april 2019 en besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren het plenaire debat te hervatten, bij voorkeur op 28 mei 2019. Toezeggingen T02675 en T02676 blijven als openstaand geregistreerd staan.

3.
Derde overall rapportage sociaal domein

Verslag schriftelijk overleg (34477, B)

De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 14 mei 2019.

4.
Evaluatie van de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid

De commissie ziet de conceptlijst met vragen en aandachtspunten ter beoordeling van de uitvoerbaarheid, als een nuttig instrument voor de nieuwe Eerste Kamer, dat kan worden toegevoegd aan de reeds bestaande lijst met “aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit”. De beslissing over een nieuwe evaluatie ligt naar de mening van de commissie bij de Kamer in nieuwe samenstelling.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer