Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg (33.980)

- 33980 - Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 19 april 2019 (33980, J)

De commissie neemt kennis van de brief van 19 april 2019 en besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren het plenaire debat te hervatten, bij voorkeur op 28 mei 2019. Toezeggingen T02675 en T02676 blijven als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer