Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 23 april 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer