Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 mei 2019
1.
Toezeggingen T02624 en T02625 / herzien Beleidskader gemeentelijke herindeling

Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en ChristenUnie (Bikker), mogelijk samen met GroenLinks (Lintmeijer).

2.
29362

Modernisering van de overheid

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 mei 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake interbestuurlijk programma (29362, C) besluit de commissie op 21 mei 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

3.
34902

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

De brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 mei 2019 inzake beantwoording schriftelijke vragen over de uitvoering motie-Van Hattem (PVV) c.s. (34902, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
CXXXV

Raming Eerste Kamer 2020

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

5.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2019 inzake het wetsvoorstel (34453, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De (nog te registreren) toezegging wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman