Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2019 inzake het wetsvoorstel (34453, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De (nog te registreren) toezegging wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman