Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.) (T02625)

- Toezeggingen T02624 en T02625 / herzien Beleidskader gemeentelijke herindeling

Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en ChristenUnie (Bikker), mogelijk samen met GroenLinks (Lintmeijer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman