Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
Nabespreking van het gesprek met een delegatie van de WRR op 23 april 2019

De commissies bespreken het gesprek met een delegatie van de WRR op 23 april 2019 na en concluderen dat het nuttig is dit soort gesprekken regelmatig te herhalen. Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming kan worden geleverd op 28 mei 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman