Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
Rondvraag

Het lid Overbeek (SP) verzoekt, naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer inzake de instelling Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL van 29 april 2019 (TK 35123, 18), om dit onderwerp in de commissievergadering van 21 mei 2019 te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer