Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag uitvoering ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (30.862)

-
Tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium

Brief - met bijlage - van de minister van IenW van 18 april 2019 (30862, O)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer