Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 mei 2019




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
T01914

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De leden van de PvdA-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren