Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 mei 2019
1.
34956

Deactivering van de quotumheffing

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 21 mei 2019.

2.
35010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit op 28 mei 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 20 en/of 21 mei 2019.

4.
34.655, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten),

5.
T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

De commissie besluit op 21 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Op verzoek van het lid Kok (PVV) zal de notitie Evaluatie nFTK van de kring van pensioenspecialisten worden verspreid onder de leden van de commissie.

6.
21.501-31, L

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Informele Raad WSBVC van 10 en 11 april 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren