Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

-
35074

Wet arbeidsmarkt in balans

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 20 en/of 21 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren