Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
RVS-advies Heft in eigen hand

Brief minister VWS van 29 april 2019 in reactie op commissiebrief van 15 november 2017 (Verslag schriftelijk overleg, 32402, Z)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer