Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)

-
34994

Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer