Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Bredenoord) en PvdA (Fiers).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer