Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 mei 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349,K

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2019 inzake informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding kan desgewenst worden geleverd op 28 mei 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman